POLİELEKTROLİTLERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

 

 

 

 

 

MOLEKÜL AĞIRLIĞI : 

Düşük - Orta - Yüksek.

YÜK YAPISI :

Nonyonik-Anyonik-Katyonik-Amfoterik.

VİSKOZİTE:

Yük ve molekül ağırlığına bağlı olup oldukça yüksektir.

FİZİKSEL FORMLARI :

Toz-Emülsiyon-Likit-Boncuk.

STABİLİTE :

       * Depolama ömrü > 24 ay
       * Depolama sıcaklığı < 38°C
       * pH Dayanılıklığı :
              - Nonyonik 1 < pH < 12
              - Anyonik 4 < pH < 12
              - Katyonik 1 < pH < 6
 

TOKSİSİTE :

Genel olarak burada söz edilen polimerler insan sağliği için tehlikeli değildir. Zaten içmesuyu üretiminde, yiyecek sektöründe kullanılacak kağıtlarda ve şeker endüstrisi gibi insan beslenmesi ile direkt ilgili olan kullanımlarda bazı düzenlemeler getirilmiştir. Bu ürünlerin herhangi bir başka etkisi olup olmadığına dair birçok çalışma da yapılmış ve yapılmaktadır. Poliakrilamidlerin aquatic organizmalar ve mikro organizmalar üzerine sistematik toksisitesi yoktur. Photolysis sonuçları biyolojik olarak parçalanabildiklerini göstermektedir.

 

POLİELEKTROLİT ÇÖZELTİLERİ

Endüstriyel alanda flokülant çözeltisinin hazırlanması flokülant spesifikasyonuna göre özel prosedür gerektirir. Flokülant solüsyonları yüksek viskoziteli olup yüksek konsantrasyonda çözelti hazırlamak zordur. Polielektrolitler soğuk suda yayılıp çözülebilirler. Su, manyetik veya pervaneli karıştırıcı ile yavaşca karıştırılmalıdır. Tozun dozlanması flokülant partiküllerinin iyi bir şekilde yayılmasının sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır.
Flokülantın tavsiye edilen konsantrasyonda çözündürülüp daha sonra seyreltilerek dozlanması tavsiye edilir. Flokülantın seyreltik çözeltilerinin bile vizkositesi çok fazladır.
Karıştırma sırasında yüksek hız ve makaslamadan kaçınılmalıdır. Flokülantların topak oluşturmadan düzgün ıslanmasının sağlayacak yayıcı bir sistem kullanılmalıdır. (Huni veya vibrasyon cihazı)
Flokülantlar yere dökülüp ıslandığında kaygan bir yüzey yaratır.
Flokülant çözeltileri korozif değildir.
Transfer pompaları: Piston tipi veya düşük basınçlı santrifüj pompaları kullanılabilir.

 

Adres: 1145/11 Sokak C Blok No:1 Hırdavatçılar Çarşısı Yenişehir-İZMIR Tel: 0 232 469 01 33-34 Fax: 0 232 469 01 35
E-mail:
agron@agron.com.tr
su arıtma firmaları izmir - klor dozaj - polielektrolit - polimer - yumuşatma - içme suyu - dezenfeksiyon - elektriksiz klorlama - güneş enerjili klorlama - tezgahaltı arıtma - arsenik - saf su - filtre - carmaha - su su - arsenik - ev tipi su arıtma - ters ozmoz - su yumuşatma - tablet tuz - havuz kimyasalı - temiz su - osmoz - su arıtma sistemleri