FLOKULASYON

  

Flokülasyon suda çözünebilen, çok yüksek molekül ağırlıklı organik polimerler kullanılarak taneciklerin bir araya getirilmesi işlemidir. Taneciklerin bir araya getirilmesi üç ayrı mekanizmayla yapılabilmektedir.

 

 

1.    Taneciklerin polielektrolitler kullanılarak zeta potansiyellerinin düşürülmesi ve Van der Waals çekim kuvvetleriyle taneciklerin biraraya getirilmesinin sağlanması
Bazı organik polimerlerin molekül zincirlerinin suda iyonlaşmasıyla elde edilen polielektrolitlerde, zincir üzerinde aşırı derecede pozitif veya negatif yük bulunur. Süspansiyondaki taneciklerle zıt yüklü polielektrolitler süspansiyona ilave edildiklerinde taneciklerin zeta potansiyelleri düşer ve tıpkı koagülasyonda olduğu gibi Van der Waals çekim kuvvetleriyle tanecikler bir araya gelir ve süspansiyonun kararlılığı bozulur. Bu tip flokülasyonun koagülasyondan farkı inorganik elektrolitlerin yerine organik polielektrolitlerin kullanılmasıdır.
Polielektrolitler tanecik yüzeyine elektrostatik çekim kuvvetiyle adsorbe olabildiği gibi yüzeye kimyasal olarakta adsorblanabilirler ve aynı şekilde taneciklerin zeta potansiyellerinin düşmesine neden olarak flokülasyonu sağlarlar.

2.    Tanecik yüzeyinde,yüzeye zıt kısımların oluşturulması ve bu kısımların diğer bir taneciği çekmesi ile taneciklerin bir araya getirilmesinin sağlanması
Tanecik yüzeyinde yüzeyle zıt yüklü kısımların oluşturulması ve bu kısımların diğer bir taneciği çekmesi ancak tanecik yüzeyinin negatif, polimer molekül zincirinin ise pozitif yüklü olduğu ve zincirin her  4  veya  5  karbon atomuna 1 pozitif yük düştüğü zaman yani zincirde yük yoğunluğu fazla olduğunda gerçekleşir. Bu zincirler önce elektrostatik olarak tanecik yüzeyine adsorblanırlar. Eğer zincirin yük yoğunluğu çok yüksekse, zincir adsorbe olduğu kısmın negatif yükünü nötralize edecek ve zincir hala nötralize edilmemiş katyonik yüklerin fazlalığını taşıyacaktır. Bu tip polimer adsorbsiyonu tanecik yüzeyinde pozitif yüklü kısımların oluşumuna neden olur. Tanecik yüzeyinde oluşan bu pozitif kısımlar diğer taneciklerin negatif yüklü kısımlarını elektrostatik olarak çeker ve floklar oluşur. Bu mekanizmayla çalışan en yaygın polimer tipi poliaminlerdir. Bunlar nispeten düşük moleküler ağırlıktadırlar. Bu yolla oluşan floklar küçüktürler ve yavaş çökerler.

3.    Taneciklerin polimer köprüleriyle bir araya getirilmesinin sağlanması
Bu yöntemde flokülasyon işleminin iki safhada oluştuğu sanılmaktadır. Birinci safhada polimer zincirinin bir ucu süspansiyondaki bir taneciğe adsorblanırken diğer uç süspansiyonda kalır. Kullanılan polimer zincirinin uzunluğu zincirin önemli kısmının taneciğe yapışmadan kalmasını sağlayacak ölçüde olmalıdır. İkinci safhada zincirin diğer ucu başka taneciğe adsorblanır ve floklar oluşur. Taneciklerin polimer köprüleriyle bağlanması için polimerin taneciklerle zıt yük taşıması gerekmez ancak poimerin çok yüksek molekül ağırlığına sahip olmaları gerekir. Bu tip sentetik polimerlerin çoğu acrylamide ve onun monomer türevlerine dayanır. Bunlar acrylamide-quaternised aminoalkylacrylate co-polymers(katyonik), poliacrylamide (iyonik olmayan) ve acrylamide-acrylic acid co-polymers (anyonik) dir. Bu polimerlerin tanecik yüzeyine adsorbsiyonu tanecik ile polimer zıt yüklü ise elektrostatik olurken, iyonik olmayan polimerlerde adsorbsiyon hidrojen bağlarıyla oluşmaktadır. Yine anyonik flokülantlar negatif yüklü tanecik yüzeylerine hidrojen bağlarıyla veya kimyasal olarak adsorblanabilmektedir. Kireç ilave edilen pülplerde anyonik polimer adsorbsiyonu katyonik bağlanmayla da oluşabilmektedir. Bu durumda iki değerlikli kalsiyum katyonları negatif yüklü tanecik yüzeyiyle acrylamide-acrylic acid co-polymers'in negatif yüklü karboksil grupları arasında elektrostatik bir köprü oluşturur.

 ATIKSU ARITMA TESİSİ ŞEMATİK GÖSTERİMİ

 

 

1.   KİRLİ SU KUYUSU

2.   KİRLİ SU TRANSFER POMPASI-DALGIÇ POMPA

3.   POLİELEKTROLİT HAZIRLAMA TANKI

4.   POLİELEKTROLİT DOZAJ POMPASI

5.   ÇÖKELTME TANKI

6.   TEMİZ SU DEPOLAMA TANKI

7.   ÇAMUR ÇIKIŞ VALFİ

8.   ÇAMUR MİKSERİ

9.   FİLTRE PRES BESLEME POMPASI

10.  FİLTRE PRES

 

 

Adres: 1145/11 Sokak C Blok No:1 Hırdavatçılar Çarşısı Yenişehir-İZMIR Tel: 0 232 469 01 33-34 Fax: 0 232 469 01 35
E-mail:
agron@agron.com.tr
su arıtma firmaları izmir - klor dozaj - polielektrolit - polimer - yumuşatma - içme suyu - dezenfeksiyon - elektriksiz klorlama - güneş enerjili klorlama - tezgahaltı arıtma - arsenik - saf su - filtre - carmaha - su su - arsenik - ev tipi su arıtma - ters ozmoz - su yumuşatma - tablet tuz - havuz kimyasalı - temiz su - osmoz - su arıtma sistemleri